فایل کامل|ادبیات نظری تحقیق نفت خام به عنوان یک کالای سیاسی راهبردی|

ادبیات نظری تحقیق نفت خام به عنوان یک کالای سیاسی راهبردیادبیات نظری تحقیق نفت خام به عنوان یک کالای سیاسی راهبردی|32035423|tbl1986029|
به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل ادبیات نظری تحقیق نفت خام به عنوان یک کالای سیاسی راهبردیرا مشاهده می نمایید گفتار اول - نفت خام به عنوان یک کالای سیاسی راهبردی مساله ای که در رابطه با حوزه نفت بد فهمیده شده است و یا سعی بر بد فهمیدن آن می شود ؛ آن است که در دنیای تجارت ، نفت خام هم کالایی است نظیر کالاهای تجاری دیگر . در حالی که آن به عنوان یک ماده اولیه که در رشد و توسعه اقتصادی و تولید کالاهای دیگر نظیر کالاهای صنعتی نقش کلیدی دارد کالایی سیاسی حیاتی و راهبردی محسوب می شود که برای رشد پایدار اقتصاد جهانی حیاتی و حائز اهمیت است . همین طور ، تفاوت مهمی بین مواد خام ناشی از منابع طبیعی تجدید ناپذیر نظیر نفت خام و کالاهای صنعتی وجود دارد که مهمترین آن ، تجدید پذیر بودن کالاهای صنعتی یا تولیدات کارخانه ای و تجدید ناپذیر بودن نفت خام است . همین طور ، در حالی که نفت یک کالای راهبردی استثنایی محسوب می شود ؛ لیکن تعدادی از بازیگران اصلی نفت خیز در صحنه بین المللی خارج از نظام حقوقی گات / سازمان جهانی تجارت قرار دارند . مهمتر از آن ، حقوق بین الملل از حاکمیت دائم کشورها بر منابع طبیعی ( مثل حوزه نفت ) حمایت می نماید . علاوه بر این ، نفت در عین سیاسی راهبردی بودن کالایی کمیاب نیز هست . بند اوّل - مساله معضل در اولویت امنیتی بودن نفت خام برای کشورهای وارد کننده و صادر کننده به درستی قابل درک است که نفت به دلیل نقشی که در سایر بخش های اقتصادی دارد و به علت کمیابی آن یک موضوع بین المللی خطر ناک محسوب می شود ؛ چرا که نقش این کالای راهبردی در رشد و توسعه پایدار کشورها و به ویژه رشد و توسعه پایدار قدرت های بزرگ ، آن را به یک مقوله امنیتی برای آن ها تبدیل نموده است . این حالت امنیتی شدن برای یک کالای تجاری زمانی اتفاق می افتد که آن کالا برای رشد و توسعه پایدار کشورهای بزرگ مهم و حیاتی تلقی شود و در تامین آن اخلال صورت گیرد . این قضیه در رابطه با نفت دقیقاً هنگامی که عرضه جهانی آن با مشکل مواجه گردد به منصه ظهور می رسد . در نتیجه ، در چنین شرایطی استقلال اقتصادی در حوزه نفت برای قدرت های بزرگ بی معنی می شود و ممکن است هر گونه تهدید امنیتی نسبت به تامین نفت برای آنان از طریق اخلال در عرضه جهانی آن قدرت های بزرگ را و در نتیجه جهان را به سمت جنگ سوق دهد ؛ چرا که چنان چه امنیت نفتی قدرت های بزرگ با خطر مواجه گردد آنان با هر ابزاری و جمله از طریق ابزار جنگی سعی در تامین نفت خام برای رشد و توسعه پایدار خود خواهند نمود . ایالات متحده امریکا دارای بزرگترین قدرت نظامی جهان است و چنان چه شرایط ایجاب نماید برای تامین نفت مورد نیاز خود در کاربرد این قدرت نظامی تردید نخواهد نمود . هم چنین ، برخی از کارشناسان حوزه نفت سیاسی ، عقیده دارند که

مطالب دیگر:
🔗پاورپوینت ناهنجاری های مادرزادی مهره ها🔗پاورپوینت نظریه های یادگیری🔗پاورپوینت نظریه هوش های چندگانه گاردنر🔗پاورپوینت اصول معماری پایدار و طراحی برای انسان🔗پاورپوینت پنل های سه بعدی🔗پاورپوینت تجزیه و تحلیل بخشهای تشكیل دهنده دانشكده معماری🔗پاورپوینت خاکبرداری و گودبرداری🔗پاورپوینت فنون مصاحبه تشخیصی🔗پاورپوینت در مورد پانل🔗پاورپوینت پله و انواع آن🔗پاورپونیت بررسی تکنیکهای تبلیغات برای توسعه گردشگری🔗پاورپوینت مقایسه خانه های سنتی و نیمه سنتی و مدرن روستایی🔗پاورپوینت آشنایی با ارگونومی و معماری🔗پاورپوینت اصول و مبانی شهرسازی با معرفی یکی از معماران مشهور🔗پاورپوینت آشنایی با اعتیاد و نقش جامعه در درمان آن🔗پاورپوینت آشنایی با اندیشه های شهرسازانه یورگن هابرماس🔗پاورپوینت آشنایی با آسانسور و پله برقی🔗پاورپوینت آشنایی با آفرینش مراكز شهری سر زنده 🔗پاورپوینت آشنایی با بام سبز🔗پاورپوینت آشنایی با پاتریک گدس و اندیشه های او 🔗پاورپوینت آشنایی با تاريخچه مديريت بحران در ايران🔗پاورپوینت آشنایی با ترمینال نیویورک🔗پاورپوینت آشنایی با تکنیکهای نوین ساماندهی مبلمان شهری🔗پاورپوینت آشنایی با دهکده شهری🔗پاورپوینت آشنایی با روستای وادان