فایل کامل|پاورپوینت مدیریت تفکر و برنامه ریزی راهبردی (استراتژیک)|

مزایای مدیریت استراتژیک مدیریت تفکر و برنامه ریزی راهبردی,استراتژیک,برنامه ریزی راهبردی,برنامه ریزی استراتژیک,مدیریت سازمانی,مدیریت تفکر,مزایای مدیریت استراتژیک,مدیریت استراتژی,مدیریت,سازمانپاورپوینت مدیریت تفکر و برنامه ریزی راهبردی (استراتژیک)|40249072|tbl1986029|
به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل پاورپوینت مدیریت تفکر و برنامه ریزی راهبردی (استراتژیک)را مشاهده می نمایید

این پاورپوینت در موردمدیریت تفکر و برنامه ریزی راهبردی در 140 اسلاید کامل و شامل مقدمه،تعریف، مزایای مدیریت استراتژیك مدیریت تفکر و برنامه ریزی راهبردی ،استراتژیك،برنامه ریزی راهبردی،برنامه ریزی استراتژیک،مدیریت سازمانی،مدیریت تفکر ،مزایای مدیریت استراتژیك،مدیریت استراتژی ،مدیریت،سازمان،و...و منابع می باشد.

قسمتی از متن:

واژه استراتژی را كه از لغت یونانی استراتژیا گرفته شده و ابتدا در علوم نظامی مطرح شده است .(ریشه این لغت،كلمه استراتگوس به معنای فرمانده لشكری – كشوری است)qاستراتژی یك برنامه واحد ، همه جانبه و تلفیقی است كه محاسن یا نقاط قوت اصلی سازمان را با عوامل و تغییرات محیط مربوط می سازد و به نحوی طراحی می شود كه با اجرای صحیح آن از دستیابی به اهداف اصلی سازمان اطمینان حاصل شود.qمدیریت استراتژیك فرایندی است كه به وسیله آن مدیرانبرای ،دراز مدت،فعالیت های سازمانو اهدافرا تعیین كرده و استراتژی های نیل به ایناهداف را با توجه بهشرایط داخلی و خارجیطراحی و برنامه های عملی( عملیاتی )برای اجرای استراتژیها را انتخاب میكنند.qمدیریت استراتژیك فرایندی پویا است .qبرنامه ریزی استراتژیك نباید به عنوان یك تخصصمدیرانسطح بالاشمرده شود وتوسط برنامه ریزان حرفه ای انجام گرفته و سپس از طرف مدیرعامل تصویب و توسط مسئولان قسمتها به مورد اجرا گذاشته شود . بلكه استراتژی سازی و اجرای استراتژی وظیفه ای است كه شامل دخالت مدیران آن بخشهایی ازبیمارستانمیباشد كهانتظارمی رود نتایج استراتژیك در آنها حاصل شود.qqمحول كردن مسئولیت و اختیار طراحی استراتژی به كسانی كه در نهایت باید آن را عمل كرده و به كار گیرند ، سبب ایجاد تعهد مستقیم در قبال موفقیت یا شكست استراتژیك در بین آنها می شود .*در تفکر استراتژیکیک تصویر بزرگ و یکپارچه و در عین حال کلی و فاقد دقت از محیط کسب و کار شکل می گیرد. این شیوه نگرش لازمه کشف قواعد اثربخش و به کار گیری آن ها در راستای پاسخ به مشتری است. در حالی که برنامه ریزی استراتژیک با تمرکز بر روی چشم انداز و جزئیات استراتژی خلق شده، داده های دقیق برای پیاده سازی اس تراتژی را فراهم می سازد. تفکر استراتژیک جهت گیری مناسب سازمان را مشخص می سازد و برنامه ریزی استراتژیک سازمان را در جهت مشخص شده به پیش می برد. تفکر استراتژیک با سنتز عوامل مؤثر محیطی و درونی تصویر یکپارچه ای از فضای کسب و کار را در ذهن ایجاد کرده و زمینه را برای خلق پاسخ های خلاقانه و بدیع به نیازهای بازار فراهم می سازد و برنامه ریزی استراتژیک با با روش های تحلیلی، اهداف استراتژیک را به برنامه ها و اهداف سالیانه و کوتاه مدت تبدیل کرده و گام های لازم برای پیاده سازی استراتژی خلق را فرموله می کند. شاید با این دیدگاه بهتر باشد برنامه ریزی استراتژیک( برنامه ریزی استراتژی ) ، ابزاری برای پیاده سازی چشم انداز حاصل از تفکر استراتژیک تلقی شود.

مطالب دیگر:
🔗فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیکی🔗فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده🔗فصل دوم مبانی نظری و ادبیات تحقیق جریانهای نقدی و فرصتهای سرمایه گذاری🔗فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی تجارت الکترونیک و نظام الکترونیک🔗فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیق صنعت گردشگری🔗فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سیاست های توسعه صادرات🔗مبانی نظری عناصر آمیخته بازاریابی 4p🔗مبانی نظری سبک های تفکر🔗ادبیات نظری تحقیق مدیریت عملکرد و فعالیتهای فوق برنامه پرورشی مدارس🔗ادبیات نظری تحقیق و پیشینه انحرافات اجتماعی و جرم زنان🔗ادبیات نظری تحقیق و پیشینه انتخاب و مدیریت پروژه، معیارها و ابزارها🔗ادبیات نظری تحقیق نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتكاب جرم🔗ادبیات نظری تحقیق موافقتنامه تریپس🔗ادبیات نظری تحقیق موازنه قوا، موازنه سازی نرم و سخت🔗ادبیات نظری تحقیق موارد ابطال اسناد مالکیت به حکم دادگاه، اعتراض به حکم🔗ادبیات نظری تحقیق موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه🔗ادبیات نظری تحقیق تامین خواسته، مقایسه تامین خواسته و دستور موقت🔗دانلود پیشینه پژوهش تعریف خودپنداره🔗دانلود مبانی و ادبیات نظری تعاریف و دیدگاه های سلامت روان و استرس شغلی🔗دانلود مبانی نظری واقعیت درمانی🔗دانلود مبانی نظری توسعه مالی و رشد اقتصادی بر سیاست های زیست محیطی (فصل دوم)🔗دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش اثر گذاری سیاست پولی بر نرخ ارز (فصل دوم)🔗دانلود مبانی نظری و سوابقی پژوهشی مهارتهای مدیریتی و جانشین پروری🔗دانلود مبانی نظری و سوابقی پژوهشی مدیریت استراتژیک منابع انسانی (فصل2)🔗دانلود مبانی نظری و سوابق تحقیقاتی اهمال کاری تحصیلی