فایل کامل|ارائه الگویی برای تحلیل و انتخاب تامین کنندگان با استفاده از رویکرد ترکیبی برنامه ریزی آرمانی فازی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی|

ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان,برنامه ریزی آرمانی فازی,فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی,مدیریت زنجیره تامین,شرکت تولیدی نصیر لوازم,دانلود مقاله مدیریت,دانلود مقالات ترجمه شده مدیریت,دانلود مقالات ترجمه شده رشته مدیریتارائه الگویی برای تحلیل و انتخاب تامین کنندگان با استفاده از رویکرد ترکیبی برنامه ریزی آرمانی فازی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی|42042382|tbl1986029|
به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل ارائه الگویی برای تحلیل و انتخاب تامین کنندگان با استفاده از رویکرد ترکیبی برنامه ریزی آرمانی فازی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازیرا مشاهده می نمایید

در این مقاله محققان قصد دارند با توجه به پیچیدگی مسأله انتخاب بهترین تامین كننده، معیارهای موثر بر انتخاب تامین کنندگان در شرکت نصیر لوازم معیارها با توجه به عدم قطعیت و نادقیق بودن پارامترها شناسایی کنند


مشخصات فایل
تعداد صفحات26حجم1/600 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
دانلود مقاله ترجمه شده رشته مدیریتارائه الگویی برای تحلیل و انتخاب تامین کنندگان با استفاده از رویکرد ترکیبی برنامه ریزی آرمانی فازی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی(مورد مطالعه: شرکت تولیدی نصیر لوازم)

عنوان انگلیسی:

Providing a pattern for analysis and choosing suppliers through application of Fuzzy goal programming model and fuzzy analytic hierarchy process mixed appr

چکیده
در این مقاله محققان قصد دارند با توجه به پیچیدگی مسأله انتخاب بهترین تامین كننده، معیارهای موثر بر انتخاب تامین کنندگان در شرکت نصیر لوازم معیارها با توجه به عدم قطعیت و نادقیق بودن پارامترها شناسایی کنند و درجه اهمیت معیارها و تامین کنندگان از لحاظ هیئت مدیره، به روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی به اولویت بندی معیارها و انتخاب تامین کنندگان بپردازند. در نهایت برای تخصیص مقدار سفارش بهینه به هر یک از تامین کنندگان از تلفیق مدل برنامه ریزی آرمانی فازی با فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شده است. وزن معیارها و رتبه بندی گزینه ها توسط اعداد فازی مثلثی بیان گردیده اند. وزن هر یک از معیارها و زیرمعیارها به کمک روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی بدست آمد که به ترتیب قیمت خرید قطعه و پاسخ به تغییرات با وزن های 427/0و007/0 در اولویت اول و ششم قرار گرفتند. همچنین تامین کنندگان شایان و ترکمن با وزن های 443/0و 053/0 به ترتیب در اولویت های اول و پنجم قرار گرفتند.


واژگان کلیدی:

ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان
برنامه ریزی آرمانی فازی
فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی
مدیریت زنجیره تامین


مقدمه
طی چند سال اخیر ظهور فناوری نوین و ایجاد تحولات عظیم در بازارهای جهانی، مدیریت زنجیره تامین را بیش از پیش ضروری ساخته است، به نحوی که سازمان های مختلف جهت ایجاد و حفظ موقعیت و جایگاه رقابتی خود، ناگزی به استفاده از مدیریت زنجیره تامین می باشند. نیاز به تامین کالا و خدمات تقریباً هم زمان با پیدایش شرکت ها و سازمان ها شکل گرفت که در ابتدا با استفاده از رویه های موردی و بدون برنامه قبلی، کالاها و خدمات مورد نیاز خود را تامین می نمودند. گذشت زمان و هزینه های بالای خرید و تامین مواد، منجر به ظهور تغییراتی در این زمینه گردید.واژه مدیریت زنجیرة تأمین قریب به 20 سال است که مورد استفاده قرار می گیرد و به مجموعه‌ای از رهیافت‌هایی كه برای یکپارچه سازی کارایی تأمین کنندگان، سازندگان، انبارها و فروشگاههاست، گفته می شود، به طوری که کالا به مقدار مناسب، به مکان مناسب و در زمان مناسب توزیع شود تا هزینه‌های کل سیستم کمینه شود. زنجیره تامین نیز شبكه ای از تسهیلات و مراكز توزیع است كه وظایف تهیه و تدارك مواد خام، تبدیل آن به محصولات نهایی و واسطه ای و توزیع این محصولات نهایی به مشتریان را انجام می دهد )غضنفری،ریاضی،کاظمی،1380) . به دلیل نقش اساسی تامین کنندگان در تعیین معیارهای کیفیت، هزینه و خدمات در دستیابی به اهداف زنجیره تامین، یکی از وظایف اساسی واحدهای خرید در مدیریت زنجیره تامین، ارزیابی، انتخاب و جذب تامین کنندگان مناسب و توانا جهت تهیه و فراهم نمودن احتیاجات سازمان است. مسئله ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان بالقوه، یک مساله تصمیم گیری چند معیاره گروهی است که درجه عدم اطمینان داده ها، تعداد تصمیم گیرندگان و ماهیت معیارها از جمله موضوعاتی است که باید در این مسائل مورد توجه قرار گیرد (چن،لین،چنگ،2006) .


فهرست مطالب
چكیده
مقدمه
پیشینه پژوهش
مدل مفهومی
روش شناسی پژوهش
روش تجزیه و تحلیل

شناسایی معیارهای موثر برای تحلیل و انتخاب تامین کنندگان
اولویت بندی معیارهای موثر برای تحلیل و انتخاب تامین کنندگان
رتبه بندی نهایی تامین کنندگان با روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی
تخصیص سفارشات به تامین کنندگان با استفاده از رویکرد ترکیبی فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی و برنامه ریزی آرمانی

یافته های پژوهش
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و مآخذ


فهرست نمودار ها

نمودار1. مراحل توسعه مدل ترکیبی برنامه ریزی آرمانی فازی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی
نمودار 2. ساختار سلسله مراتبی انتخاب تامین کننده در شرکت نصیر لوازم


فهرست جداول

جدول 1. ماتریس مقایسات زوجی معیارهای اصلی
جدول 2 . ماتریس مقایسات زوجی فازی زیرمعیارهای معیار اصلی کیفیت
جدول 3 . ماتریس مقایسات زوجی فازی زیرمعیارهای اصلی سرویس
جدول 4 . اولویت بندی معیارها وزیرمعیارهای انتخاب تامین کنندگان
جدول 5 . رتبه بندی نهایی تامین کنندگان
جدول 6. اطلاعات مربوط به عملکرد هر یک از تامین کنندگان
جدول7 . مقادیر تخصیص یافته به هر یک از تامین کنندگان و توابع هدف در مدل برنامه ریزی آرمانی
جدول 8 . مقادیر حداکثر و حداقل هر یک از توابع هدف و مقدار تقاضا بصورت عدد فازی مثلثی
جدول 9 . مقادیر تخصیص یافته به هر یک از تامین کنندگان و انحراف از آرمانها در مدل ترکیبی


"

مطالب دیگر:
📌جزوه کاربرد هنر در آموزش📌جزوه درسی مبانی علوم ریاضی📌پاورپوینت ضوابط طراحی سینماو فضاهای تشکیل دهنده آن📌پاورپوینت کتاب و درس راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران📌پاورپوینت میدان آزادی شهر وحدتیه و دسترسی ها و موقعیت آن📌پاورپوینت ایمنی و دستورالعمل ایمنی در مدارس📌دانلود پاورپوینت فصل هفتم ریاضی هشتم با عنوان توان و جذر📌دانلود پاورپوینت فصل هشتم ریاضی هشتم با عنوان آمار و احتمال📌پاورپوینت الگوی «گروه توسعۀ ایرانیان» برای بازآفرینی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمدو تولید انبوه مسکن محلی📌دانلود پاورپوینت مقایسه بهره وری راه آهن ایران با راه آهن کشورهای عضو UIC📌دانلود پاورپوینت فصل نهم ریاضی هشتم با عنوان مبحث خط و دایره📌دانلود پاورپوینت اصول تغذیه صحیح📌ضوابط و استانداردهای طراحی فرهنگسرا📌دانلود پاورپوینت استدلال مبتنی برحافظه 📌پاورپوینت معرفی سازه های بتنی پیش تنیده و کاربردهای آن📌دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل تصمیم گیری📌پاورپوینت کاربردهای GIS در آب و فاضلاب📌دانلود پاورپوینت فصل یک تا پنج ریاضی هفتم📌دانلود پاورپوینت درباره مدیریت زنجیره تامین scm📌پاورپوینت تاريخ مصر باستان📌دانلود پاورپوینت فصل اول راهبردهای حل مسئله ریاضی هفتم📌پاورپوینت معرفی نشان BPN-GSB-2014📌پاورپوینت طراحی سیستم ارزیابی ریسک و مدیریت بحران در بخش حمل و نقل ریلی📌پاورپوینت انواع جوشکاری و نکات امنیتی در آن📌پاورپوینت اسکلت فلزی و مزایای آن