فایل کامل|پروپوزال و طرح تفصیلی بررسی و توسعه دانش کاربردی در حیطه شناسی الگوی اخلاق حرفه ای با رویکرد اسلامی ایرانی|

شاخص اخلاق حرفه ای,طراحی مدل اخلاق حرفه ای,اخلاق حرفه ای مدیران آموزشی,اخلاق حرفه ای در مدیریت آموزشی,اخلاق حرفه ای با رویکرد اسلامی,اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی,مولفه های موثر در اخلاق حرفه ای,مولفه های اخلاق حرفه ای در مدیریت,مولفه های اخلاق حرفه ای مدیران,پروپوزال اخلاق حرفه ای,پروپوزال اخلاق حرفه ای در اسلام,پروپوزال اخلاق حرفه ای مدیران آموزشی,پروپوزال اخلاق حرفه ای با رویکرد اسلامیپروپوزال و طرح تفصیلی بررسی و توسعه دانش کاربردی در حیطه شناسی الگوی اخلاق حرفه ای با رویکرد اسلامی ایرانی|42077861|tbl1986029|
به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل پروپوزال و طرح تفصیلی بررسی و توسعه دانش کاربردی در حیطه شناسی الگوی اخلاق حرفه ای با رویکرد اسلامی ایرانیرا مشاهده می نمایید

هدف از این می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات101حجم726/109 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

در این پروپوزال و طرح تفصیلی به بررسی و توسعه دانش کاربردی در حیطه شناسی الگوی اخلاق حرفه ای با رویکرد اسلامی ایرانی می پردازیم که هدف اینست با دیدگاهی ایرانی اسلامی به طراحی الگوی اخلاق حرفه‌ای برای مدیران آموزشی بپردازیم.


در طرح تحقيق آميخته اکتشافي اين تحقيق ابتدا از طريق روش تحقيق کيفي اطلاعات مورد نياز در مورد تدوين الگوي مفهومي اخلاق حرفه ای گردآوري شده و روابط علي و همچنين شرايط زمينه اي آنان مشخص شده است. اين شناخت اوليه امکان صورت بندي فرضيه ها و چگونگي تاثير و تاٌثرات متغيرهاي الگوي اخلاق حرفه ای را فراهم مي کند. به عبارت دیگر روش شناسي کيفي به پژوهشگر اجازه مي دهد تا مباني نظري را از ويژگيهاي عمومي يا کلي يک موضوع که همزمان ريشه در مشاهدات يا داده هاي تجربي دارد ارائه دهد.

بنابراين در اين تحقيق در مرحله طراحي الگو با استفاده از راهبرد پژوهش كيفي و روش داده بنیاد پديده اخلاق حرفه ای مورد موشكافي دقيق قرار گرفته و الگوي اخلاق حرفه ای با رویکرد اسلامی ایرانی در قالب تبيين شرایط علی،مقوله یا پدیده اصلی، شرایط زمینه ای، شرایط واسطه ای ،راهبردها و در نهایت پیامدهای اخلاق حرفه ای تعيين مي شوند.

در روش تحلیل داده های کیفی از روش کدگذاری باز، تولید مفاهیم اولیه، تولید مقوله های عمده، کدگذاری محوری و ارتباط علی بین مقوله ها، تعیین مقوله های فرآیندی، زمینه ای و فرآیندی کدگذاری گزینشی و انتخاب و تعیین مقوله هسته محوری استفاده شد. پس از اين مرحله محقق به منظور آزمودن مدل تدوين شده با استفاده از روشهاي تحقيق کمي يعني تحليل مسير، داده هاي حاصل از مرحلة کيفي را آزمون کرده و اعتبار مدل مفهومي پژوهش را مورد سنجش قرار مي دهد.

دليل بکارگيري روشهاي کيفي وجود ضعف در پيشينه نظري و تجربي تحقيق و نيز عدم اجماع محققين نسبت به معيارهای اخلاق حرفه ای بارویکرد اسلامی و همچنین عدم وجود الگوی مناسب در این زمینه مي باشد. در مرحله آزمون الگو، صحت معيارهاي شناسايي شده ارزيابي مي شود و چگونگي ارتباط ميان آنها از طريق طرح پژوهش همبستگي از نوع مدل تحليل مسير مورد بررسي قرار مي گيرد.

تحليل مسير که براي نخستين بار توسط سوول رايت (1994) توسعه يافت گسترش روشهاي رگرسيون، و در حقيقت، کاربرد رگرسيون چند متغيري در ارتباط با تدوين بارز مدل هاي علي است. هدف آن به دست دادن برآوردهاي کمي روابط علي بين مجموعه اي از متغيرهاست. روابط بين متغيرها در يک جهت جريان مي يابد و به عنوان مسيرهاي متمايزي در نظر گرفته مي شود. مفاهيم تحليل مسير در بهترين صورت از طريق ويژگي عمده آن يعني نمودار مسير که پيوندهاي علي احتمالي بين متغيرها را آشکار مي سازد، تبيين مي شود.

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسئله 3
1-3- اهمیت وضرورت پژوهش 10
1-4-اهداف تحقیق 13
1-4-1- هدف اصلی 13
1-4-2- اهدف فرعی 13
1-5- سوالات پژوهش 13
1-6- تعریف های نظری و عملیاتی 14


3-1- مراحل انجام تحقیق
3-2-روش تحقيق
3-3- نظریه داده بنیان یا نظریه برخاسته از داده ها
3-4-جامعه و نمونه آماري تحقيق
3-4-1-جامعه و نمونه آماری بخش کیفی تحقیق(برای تدوین مدل نظریه داده بنیاد):
3-4-2-جامعه ونمونه آماری بخش کمی(روش دلفی یا پنل خبرگان)
3-4-3-جامعه و نمونه آماری بخش کمی (تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر) تحقیق:
3-5-ابزار گردآوری داده ها
3-5-1-ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی
3-5-2-ابزار گردآوری داده ها در بخش کمی
3-6-روایی و پایایی ابزارهای پژوهش
3-6-1-پايايي (قابليت اعتماد) ابزار کیفی(مصاحبه)
3-6-1-1-محاسبه پایایی بازآزمون
3-6-1-2-محاسبه پایایی بین دو کُدگذار
3-6-2-بررسی روایی و پایایی ابزار اندازه گیری در اجرای اولیه
3-7-روش تحلیل داده ها
3-7-1-تحلیل داده ها در بخش کیفی
3-7-2-روش تحلیل داده ها در بخش کمی
3-7-2-1-تحليل عاملي تاييدي
3-7-2-2-تحلیل مسیر
3-7-2-3-شاخصهاي برازش در مدل تحلیل مسیر

منابع


"

مطالب دیگر:
📖دانلود مقاله برنامه ریزی استراتژیک صنعت بیمه📖دانلود گزارش کارآموزی در یک شرکت فناوری اطلاعات📖دانلود مقاله ورشکستگی یا مرگ اقتصادی📖دانلود مقاله پیرامون اقتصاد آموزش📖دانلود مقاله بررسی اثربخشی داستان گویی در فرآیند یادگیری📖دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت بازرگانی📖کتاب وب برندینگ ابان نامه📖کتاب طراحی هویت برند📖کتاب تست فوق العاده قدرتمند باور های ثروت ساز📖کتاب اموزش 0تا100 کسب درامد از تلگرام📖کتاب اصول روابط عمومی موفق📖کتاب اصول و علم برند سازی📖کتاب نقش شخصیت برند بر رفتار مصرف کننده و چالش های برند سازی📖دانلود پاورپوینت سازماندهی و طراحی سازمان (فصل هشتم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان)📖دانلود پاورپوینت هماهنگی (فصل نهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان)📖پاورپوینت فصل اول علوم‌ و فنون‌ ادبی دهم📖مجموعه 26 کتاب روانشناسی📖کتاب طراحی مدل فرایندی برند سازی کار افرینانه در کسب و کار های کوچک و متوسط صنایع غذای📖کتاب پیشنهاد های طلایی برای مدیران فروش و بازاریابی📖کتاب تکنیک های قدرتمند فروش📖دانلود مقاله مبدل های نوری جریان‎📖دانلود مقاله لیزر و مسافت سنج لیزری📖دانلود مقاله سیاست سرمایه در گردش📖کتاب کار افرینی و مدیریت کسب و کار های کوچک📖جزوه زبان و ادبیات فارسی برای کنکور