فایل کامل|ابعاد و مولفه های حس تعلق مکانی و بررسی نظریه های آن در قالب دو رویکرد|

حس تعلق مکانی,ابعاد حس تعلق مکانی,مولفه های حس تعلق مکانی,نظریه های حس تعلق مکانی,عوامل موثر بر حس  تعلق  مکانی,دانلود پایان نامه حس تعلق مکانی,نظریه های حس تعلق مکانی در قالب رویکرد روانشناختی,نظریه های حس تعلق مکانی در قالب رویکرد جامعه شناختیابعاد و مولفه های حس تعلق مکانی و بررسی نظریه های آن در قالب دو رویکرد|42078982|tbl1986029|
به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل ابعاد و مولفه های حس تعلق مکانی و بررسی نظریه های آن در قالب دو رویکردرا مشاهده می نمایید

هدف از این پایان نامه را خواهیم داشت


مشخصات فایل
تعداد صفحات156حجم416/957 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل
هدف از این پایان نامه ابعاد و مولفه های حس تعلق مکانی و بررسی نظریه های آن در قالب دو رویکرد را خواهیم داشت.

افراد اغلب برای شناساندن خود، به مکانی خاص اشاره دارند. می توان گفت بخشی از شخصیت وجودی هر انسان که هویت فردی وی را می سازد مکانی است که خود را با آن می شناسد و به دیگران معرفی می نماید. یکی از اساسی ترین وجوه ارتباط انسان و مکان، حس تعلق مکانی است که باعث بروز الگوهای رفتاری متفاوتی در مکان سکونت افراد می گردد.

حس تعلق، در یک رابطه و تجربه میان انسان و محیطِ اجتماعی- کالبدی در مکانی خاص پدید می آید و از آن تاثیر می پذیرد. به بیان اسکنل و گیفورد(2010) این حس سه بُعد عاطفی; شناختی و رفتاری دارد. رابطه مردم- مکان بی شک رابطه ای احساسی با یک مکان خاص است. به اعتقاد توآن احساس جنبه بسیار مهمی است که به وسیله آن مردم به مکان هایشان معنا می-بخشند(Casakin & Kreitler;2008:81 به نقل از Scannell & Gifford;2010).


پایان نامه حس تعلق مکانی از سه بخش عمده تشکیل شده است.

1) تعاریف مرتبط با مفاهیم مکان، حس مکان، حس تعلق و حس تعلق مکانی بیان می گردد؛

2) ابعاد و مؤلفه های حس تعلق مکانی مورد توجه و بررسی قرار می-گیرند؛ و


3) نظریه های حس تعلق مکانی در قالب دو رویکرد روانشناختی(روانشناسی محیطی) و جامعه-شناختی(پدیدارشناختی) مطرح می شوند. برای سنجش عوامل مؤثر بر حس تعلق مکانی، در بخش دوم، عوامل اجتماعی- فرهنگی(سرمایه های اجتماعی و فرهنگی) و در بخش سوم، عوامل فضایی- کالبدی(نگرش به ویژگی های فضایی و کالبدی) مورد توجه قرار گرفته و در نهایت یک جمع بندی از پایان نامه ارائه می شود.


فهرست مطالب
1- 2 مقدمه 10
2- 2 حس تعلق مکانی 11
1- 2- 2 تعریف مفاهیم مرتبط با حس تعلق مکانی 11
1- 1- 2- 2 مکان 11
2- 1- 2- 2 حس مکان 16
3- 1- 2- 2 حس تعلق 19
4- 1- 2- 2 حس تعلق مکانی 21
2- 2- 2 بررسی ابعاد حس تعلق مکانی 23
3- 2- 2 نظریه های حس تعلق مکانی 25
1- 3- 2- 2 رویکرد روانشناختی(روانشناسی محیطی) 25
1- 1- 3- 2- 2 فریتز استیل 26
2- 1- 3- 2- 2 ویلیامز 27
3- 1- 3- 2- 2 شامای 28
4- 1- 3- 2- 2 لو و آلتمن 29
5- 1- 3- 2- 2 جنیفر کراس 31
2- 3- 2- 2 رویکرد جامعه شناختی(پدیدارشناسی) 32
1- 2- 3- 2- 2 یی فو توآن 33
2- 2- 3- 2- 2 ادوارد رلف 33
3- 2- 3- 2- 2 کریستین نوربرگ شولتز 35
3- 2 عوامل اجتماعی- فرهنگی 36
1- 3- 2 سرمایه اجتماعی 36
1- 1- 3- 2 تعاریف و ابعاد 36
2- 1- 3- 2 نظریه پردازان سرمایه اجتماعی 38
1- 2- 1- 3- 2 پیر بوردیو 38
2- 2- 1- 3- 2 رابرت پاتنام 41
3- 2- 1- 3- 2 فرانسیس فوکویاما 44
4- 2- 1- 3- 2 جیمز کلمن 45
5- 2- 1- 3- 2 افه و فوش 49
2- 3- 2 سرمایه فرهنگی 51
1- 2- 3- 2 تعریف و ابعاد 51
2- 2- 3- 2 نظریه پردازان سرمایه فرهنگی 53
1- 2- 2- 3- 2 پیر بوردیو 53
2- 2- 2- 3- 2 کالینز 57
4- 2 عوامل فضایی- کالبدی 57
5- 2جمع بندی 59
6- 2 پیشینه تحقیق 62
1- 6- 2 پیشینه داخلی تحقیق 62
2- 6- 2 پیشینه خارجی تحقیق 79
3- 6- 2 جمع بندی پیشینه تحقیق 85
7- 2 چارچوب نظری 90
8- 2 مدل نظری تحقیق 94
9- 2 سئوالات تحقیق 95
10- 2 فرضیه های تحقیق 95

منابع


"

مطالب دیگر:
🔍پاورپوینت بيماري هاي سيب🔍پاورپوینت بيماري‌هاي cucumber🔍پاورپوینت بيوتكنيك تكثيروپرورش ماهيان دريايي جنوب ايران🔍پاورپوینت بیومتریک🔍پاورپوینت تأثیر فیتو کمیکالهای موجود در میوه و سبزی.PPT🔍پاورپوینت تاثیر عناصر سنگین بر تغذیه 37 اسلاید🔍پاورپوینت تاريخچه سيستمهای عامل os history 11 اسلاید🔍پاورپوینت تاریخ باغ سازی🔍پاورپوینت تاریخچه انرژی🔍پکیج کامل جزوه + ویدئوهای درس سوم زبان دهم🔍ترجمه مقاله انگلیسی : The relationship between organizational silence and organizational citizenship behavior🔍پکیج کامل جزوه + ویدئوهای درس دوم کتاب کار زبان دهم🔍پروژه تدوین روش استاندارد تست بویلر🔍جزوه آموزشی آشنایی با فوم های فلزی🔍پکیج کامل جزوه + ویدئوهای درس سوم کتاب کار زبان دهم🔍دانلود مقاله در مورد آناتومی لگن🔍دانلود مقاله در مورد خفگی زایمان(Asphyxia)🔍تحقیق درباره بررسی شمع های بتنی لوله ای پیش تنیده🔍تحقیق درباره بررسی و ارزیابی بازاریابی رابطه مند🔍تحقیق درباره بررسی و ارزیابی آبهاي زيرزميني حوزه بلغور🔍تحقیق درباره بررسی و ارزیابی اهداف و چگونگی رشد و توسعه اقتصادی🔍تحقیق درباره بررسی و ارزیابی انواع جرائم تعزیری🔍تحقیق درباره بررسی و ارزیابی انواع بلبرینگ و طرز ساخت‎ آن🔍دانلود پاورپوینت فیزیولوژی تولید مثل-دو زبانه🔍تحقیق درباره بررسی و ارزیابی انواع بازارهای موجود در اقتصاد