فایل کامل|رویکرد بالینی به درمان اعتیاد|

رویکرد بالینی به درمان اعتیاد|50682635|tbl1986029|
به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل رویکرد بالینی به درمان اعتیادرا مشاهده می نمایید

حجم فایل : 1.6 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 33
بنام خدا تخمین زده می شود که 7/4% از جمعیت جهانی 15 تا 64 ساله یا 184 میلیون نفر مواد غیر مجاز در سال استفاده می کنند.
اعتیاد وضعیت مزمنی ست که در آن یک وسواس اجباری فکری برای جستجو و استفاده از یک ماده (یا درگیر شدن رفتاریست) که یک حالت مطبوع را القاء می کند یا پریشانی را برطرف می سازد وجود دارد مواد اعتیاد آور معمول شامل الکل، نیکوتین، باربیتورات، بنزودیازپین، اپوئیدها و محرکها می باشد.
اعتیادهای رفتاری، همچنین معروف به پروسه اعتیاد، از قبیل قماربازی، اختلالات تغذیه، جنسی، نیز در زنجیره اعتیاد حقیقی قرار می گیرد چرا که آنها اجزاء همسانی همچون سوء استفاده مواد؛ شامل تغییر، تحمل، ترک و عود دارند. فیزیولوژی اعتیادهای مختلف مکانیسمهای مشابهی دارد. ابتدا، مسیر پاداشی دوپامین مزولیبیک به شکل فیزیکی می تواند توسط مواد اعتیاد آور تغییر یابد، منجر به ویار غیرقابل کنترل شود. بعلاوه، کورتکس پیش فرنتالی تصمیم گیری، که پاسخ پاداشی نامتناسب را مهار می کند می تواند تغییر یابد. بعلاوه، نقایص ژنتیکی در مسیر نوروترانسمیتری پاداشی و اختلالات رشد مغزی مرتبط با استرس می تواند بیمار را مستعد اعتیاد کند.
ریسک فاتورهای اعتیاد هم ژنتیک و هم محیط در آن نقش دارند
یکی از قویترین ارتباطات برای ریسک اعتیاد افسردگی است.
بعلاوه استرسهای شدید کودکی با افزایش آسیب پذیری به اعتیاد همراه بوده است. ژنتیک و اعتیاد یافته های مطالعات دوقلوها نشان دهنده که یک تأثیر ژنتیکی متوسط تا قوی برای اعتیاد با تخمین وراثتی 3/0 تا 7/0 وجود دارد.
انتقالهای شخصی یک یا دو کپی از گونه آلل گیرنده مو-اپویید 118G ممکن است ریسک اعتیاد به الکل و اپییت ها را افزایش دهد و بیماران با این پلی مورفیسم به طور مشخص در زمان درمان با نالترکسان عودهای پایینتری به الکلیسم دارند. نوروترانسمیترها و هورمونها در اعتیاد دوپامین نقش مشخصی را در رفتار وشناخت، وضع روحی، انگیزه و پاداش و خواب در میان دیگر عملکردها دارد
بسیاری از داروها که مورد سوء استفاده قرار میگیرند شامل الکل، نیکوتین و محرکها اثراتشان را بوسیله تحریک سیستم دوپامینرژیک مزوکورتیکولیمبیک تولید می کنند
مطالعات تصویری نشان داده است که استفاده مکرر از دارو سطح آستانه مورد نیاز برای شلیک سلولی را بالا می برد و منجر به کاهش چشمگیر ترشح دوپامین و گیرنده های دوپامینی D2 می شود
تصور می شود ریتم سیرکادین غیرطبیعی اعتیاد، بوسیله سیستم دوپامینرژیکی مزولیمبیک میانجی گری می شود. سروتونین یک نوروترانسمیتر مهم برای تنظیم وضعیت روحی، پرخاشگری، اشتها و خواب است.در افرادیکه به الکل اعتیاد داشته اند کاهش سطح سروتونین پلاکتی داریم.
تجویز نیکوتین منجر به افزایش چرخه سروتونینی می شود
عواملی که به عنوان آگونیستهای (GABA) عمل می کنند عموما ضد اضطرابند.
مواد م...مطالب دیگر:
دیاگرام مراحل رشدتحقیق تشخیص بن بست در سیستم‌های توزیع شدهنمودار ستونی چند بخشیآموزش مدار منطقی موریس مانوتوسعه منحنی های شكنندگی برای پل واشنگتن قبل و بعد از مقاوم سازی با FRP2-بررسی رفتار دیوار برشی مقاوم سازی شده با FRP1-آنالیز دینامیکی سدهای خاکی با استفاده از نرم افزار المان محدود PLAXIS2-آنالیز پایداری شیب با استفاده از نرم افزار SSAدیاگرام تحلیل SWOTنمودار هرمی 4 رنگآموزش تحلیل مدارات الکترونیکیبانک شماره موبایل لوازم مهندسی با قیمت مناسبدیاگرام تابلو اعلاناتدیاگرام بشقاب پرندهدیاگرام قطب نماتحقیق جغرافیا ایراننمودار هرمی نمونه اولنمودار هرمی نمونه دومنمودار هرمی نمونه سومنمودار هرمی نمونه چهارمنمودار سه بعدی لوزی شکل3-بهبود رفتار ستونهای مستطیلی با اجرای ژاكت بتنی و مقایسه آن با ستونه های مقاوم سازی شده با FRP4-بررسی تاثیر برنامه زمان بندی اجرای سد در تحلیل حرارتی سدهای بتن غلتكی (RCC)3-ارزیابی سودمندی صافی های درشت دانه افقی (HRF) در تصفیه ثانویه فاضلاب4-استفاده از روشهای نوین در تصفیه فاضلاب شهری با هدف حذف نیتروژن و فسفر